Zinnige en zuinige
farmaceutische zorg

Substitutie van geneesmiddelen: project succesvol afgerond

Een brede coalitie van huisartsen en openbare apothekers heeft samen met de Amphia apotheek en specialisten van het ziekenhuis en met CZ en Zorgbelang Brabant samengewerkt om de doelmatigheid in medicijngebruik te vergroten.

Het project is in 2014 gestart met drie groepen medicijnen: maagzuurremmers, bloeddrukverlagers en cholesterolverlagers. Dit zijn medicijnen die veel gebruikt worden en waarvoor goede generieke of therapeutische alternatieven bestaan die aanzienlijk goedkoper zijn. Het project is in 2016 op een succesvolle wijze afgerond. Door een medisch verantwoorde substitutie van geneesmiddelen zijn onnodige zorgkosten tot een minimum gereduceerd. Samenwerking loont!

Lees hier de samenvatting van het project.

Borging vanuit Regionale Formularium Commissie

Nu het project is afgerond, is er een Regionale Formularium Commissie gevormd. Professionals uit de geledingen van 3 huisartsenzorggroepen, openbare apothekers, cardiologen, internisten en ziekenhuisapotheek zorgen ervoor dat gemaakte regionale afspraken rondom farmacotherapie naar de toekomst toe worden geborgd. Op basis van  een breed gedragen advies wordt gewerkt aan een werkwijze om toezicht te kunnen houden op toepassing van gemaakte afspraken, inzet van ondersteunende software (Electronisch Voorschrijf Systeem) en communicatie & deskundigheidsbevordering. 

Betrokken organisaties

Bestanden

Projectbegeleiding

Dominiek Rutters

Programmamanager

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda