Samenwerken aan gezonde schakels

Als zorg nodig is organiseren we dit uiterst efficiënt. We werken aan gezonde schakels voor de beste zorg in de meest optimale setting. Samenwerking tussen professionals (nulde, eerste en tweede lijn) stemmen we goed op elkaar af.

Eenvoudig als dat kan, complex als het moet en zoveel mogelijk geleverd door de best passende zorgverlener. Maximale waarde van de zorg voor de patiënt staat voorop maar we kijken ook naar het zinnig, zuinig en innovatief inzetten van mensen en middelen. Doelgerichte en planmatige afspraken over doorgaans complexe zorg voor specifieke patiëntgroepen, resulteren in regionale zorg van topniveau die ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk blijft. Gezonde schakels vragen om nauwe samenwerking, want samen kunnen we meer dan ieder van ons apart.

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda