Samenwerken aan een gezonde wijk

Een project (in voorbereiding) voor het versterken van de gezondheid (in brede zin) van bewoners uit een Bredase wijk met een gemiddeld genomen lage sociaaleconomische status (SES). Door een verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen huisartspraktijken, professionals van het sociale domein én bewoners uit de wijk willen betrokken partijen positieve gezondheid bevorderen: het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. 

Ambitie

Gezonde bewoners – gezonde professionals – zinnig en zuinig

  1. De gezondheid van de wijkbewoners behouden en verbeteren, met name van kwetsbare mensen.
  2. Bewoners de juiste zorg en ondersteuning, door de juiste persoon op de juiste plek bieden.
  3. Gezonde professionals, zodat zij hun werk efficiënt, gezond en met plezier blijven doen.

Betrokken organisaties

Bestanden

Projectbegeleiding

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda