Regionaal transmuraal longformularium

Als kwaliteit van zorg voorop staat weten huisartsen, apothekers en longartsen elkaar te vinden om met elkaar in gesprek te gaan over een transmurale samenwerking rondom longmedicatie.

Door samen één lijn uit te gaan zetten is veel baat te behalen is, in de meest brede zin van het woord. De verkennende bijeenkomsten om met elkaar stappen te gaan zetten op weg naar een regionaal transmuraal formularium longzorg bleken in een behoefte te voorzien als ook aansluitend aandacht is voor goede op elkaar afgestemde nazorg met eenduidige uitleg aan patiënten en borging van de gemaakte afspraken. Dat is de belangrijkste bevinding uit het overleg waarbij de volgende organisaties betrokken waren:

Ambitie

Inhalatiemedicatie voor patiënten met astma en COPD wordt honderden malen per dag voorgeschreven. Huisartsen, longartsen en andere voorschrijvers kunnen een keus maken uit een heel groot en verder groeiend arsenaal van medicamenten en toedieningsvormen. En die keus moet uiteraard zo goed mogelijk passen bij de behoeften en mogelijkheden van de individuele patiënt. Dit proces van ‘matchen’ van patiënt en toedieningsvorm is niet eenvoudig. Diverse patiënt-kenmerken spelen hierbij een rol, zoals de aard en ernst van de aandoening, de mate van begrip, cognitie en handvaardigheid, en natuurlijk de ervaring en voorkeur van de patiënt. En ook bij een optimale match is goed inhaleren van medicatie een hele kunst.

Dit vraagt om onderlinge afstemming tussen de patiënt en al zijn hulpverleners in eerste en tweede lijn. Het is daarom wenselijk dat hulpverleners in een bepaalde regio dezelfde overwegingen en criteria hanteren bij het maken van een keuze voor een bepaald medicament en een bepaalde inhalator. De instructie en het onderhoud van vaardigheden om deze inhalator goed te gebruiken moeten daarbij eenduidig zijn.

Transmurale regionale formularia met betrekking tot inhalatiemedicatie zijn een voorwaarde om dit te bereiken. Het streven is dat deze formularia bijdragen aan effectieve, veilige en betaalbare zorg, waar patiënten en zorgverleners tevreden over zijn.

Betrokken organisaties

Bestanden

Procesbegeleiding

Joke Denis en Peter Haagh

(van respectievelijk Zorroo en Huisartsen Zorggroep Breda)

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda