Uniforme werkwijze ouderenzorg

9 organisaties kiezen voor één gestructureerde werkwijze kwetsbare  ouderen

Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zal de komende jaren fors toenemen. Ook in West-Brabant. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en behoefte aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer zelfredzaamheid. Om te kunnen voldoen aan hun wensen en noden is een integrale, gestructureerde aanpak van ouderenzorg vanuit de eerstelijn nodig.

De 9 betrokken organisaties hebben sinds begin 2017 de handen ineengeslagen. In het netwerkverband ‘Verbonden in Zorg Ouderenzorg’ werken ze op deze gestructureerde wijze en bieden ze samenhangende zorg en begeleiding aan kwetsbare 75-plussers. Lees hier het persbericht van 21 juni en een regionaal verspreid artikel  Ook in het digitale tijdschrift zorgenz.nl is een korte publicatie verschenen evenals in het tijdschrift De Eerstelijns (oktober 2017).

"De organisaties in de regio hebben de handen ineen geslagen en werken constructief samen aan een integrale afstemming. CZ werkt hier graag aan mee omdat het de kwaliteit van de zorg verbetert en rondom de cliënt wordt georganiseerd. De cliënt staat in het samenwerkingsverband daadwerkelijk centraal.”

Edwin Leutscher, CZ

Betrokken organisaties

Bestanden

Projectbegeleiding

Dominiek Rutters

Programmamanager
(tot november 2019)

Karin Jansen

ViZ Coördinator Ouderenzorg
(tot september 2018)

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda