Naar een Rookvrije Regio

Een speerpunt van ons programma, want roken is de grootste veroorzaker van vroegtijdige ziekte en sterfte. Roken vergroot de kans op longkanker en op andere soorten kanker en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, longziekten en diabetes. Als we ziekten willen voorkomen, kunnen we het best beginnen bij de bron: zorgen dat we roken voor eens en altijd uitbannen uit onze maatschappij. We zullen hiermee grote gezondheidswinst behalen.

Het is een stevige opgave, daar hebben we tijd en geduld voor nodig. Preventie vraagt om een meerjarige inzet, voordat de resultaten zichtbaar zijn in cijfers. En naast alles wat er op dit thema in de regio al plaatsvindt: een integrale aanpak, een samenwerking tussen de verschillende domeinen: zorg, publiek en privaat.
Vanuit ons samenwerkingsverband ViZ kunnen we met vereende krachten meer en sneller dan alleen resultaat behalen om gezondheidswinst te boeken en gezondheidsverschillen te verkleinen. We zetten daarom in op een brede regionale aanpak Stoppen met Roken.

Manifest naar een Rookvrije Regio

Samen krachtiger investeren in een Rookvrije Regio. We willen met het Manifest-Rookvrije-Regio een statement maken en een beweging in gang zetten. Met onze eigen organisaties gaan we het goede voorbeeld geven.

Het manifest ‘Op weg naar een rookvrije regio’ van ‘Verbonden in Zorg’ werd tijdens de feestelijke aftrap van een ‘Rookvrij Amphia en Rookvrij Avans’ op 15 april j.l. officieel door Jacomine Ravensbergen (lid College van Bestuur Avans, 2e van rechts op de foto) en Remco Djamin ( longarts, voorzitter MSB-A van Amphia Breda, rechts op de foto) overhandigd aan Miriam Haagh (2e van links op de foto), wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren van de gemeente Breda.

 

Lees in onze koersnotitie verder over de weg die we willen bewandelen

Expertiseteam

Bestanden

Manifest-Rookvrije Regio

BN De Stem, 27-10-2018, Breda wordt rookvrijer, maar verbod lijkt stap te ver