Naar een Rookvrije Regio

Een speerpunt van ons programma, want roken is de grootste veroorzaker van vroegtijdige ziekte en sterfte. Roken vergroot de kans op longkanker en op andere soorten kanker en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, longziekten en diabetes. Als we ziekten willen voorkomen, kunnen we het best beginnen bij de bron: zorgen dat we roken voor eens en altijd uitbannen uit onze maatschappij. We zullen hiermee grote gezondheidswinst behalen.

Het is een stevige opgave, daar hebben we tijd en geduld voor nodig. Preventie vraagt om een meerjarige inzet, voordat de resultaten zichtbaar zijn in cijfers. En naast alles wat er op dit thema in de regio al plaatsvindt: een integrale aanpak, een samenwerking tussen de verschillende domeinen: zorg, publiek en privaat.
Vanuit ons samenwerkingsverband ViZ kunnen we met vereende krachten meer en sneller dan alleen resultaat behalen om gezondheidswinst te boeken en gezondheidsverschillen te verkleinen. We zetten daarom in op een brede regionale aanpak Stoppen met Roken.

Manifest naar een Rookvrije Regio

Samen krachtiger investeren in een Rookvrije Regio. We willen met het Manifest naar een Rookvrije Regio een statement maken en een beweging in gang zetten. Met onze eigen organisaties gaan we het goede voorbeeld geven

WIJ teken in ieder geval:

 • Remco Djamin (longarts, voorzitter Medisch Specialistische Bedrijf-Amphia, lid Petit Comité ViZ)
 • Olof Suttorp (voorzitter Raad van Bestuur Amphia, lid Petit Comité ViZ)
 • Jan Frans Mutsaerts (huisarts, directeur Het Huisartsenteam, voorzitter Petit Comité ViZ)
 • Jiska van den Hoek (directeur-bestuurder Zorgbelang Brabant, lid Petit Comité ViZ)
 • Martin den Hartog (bestuurder Avoord Zorg & Wonen, lid Petit Comité ViZ)
 • Monique Klerkx (verloskundige, directeur Annature)
 • Sanne Hammer (Kinder-longarts, ambassadeur Rookvrije Generatie)

Tekent u ook?

Lees in onze koersnotitie verder over de weg die we willen bewandelen

Expertiseteam

 • Heidy de Mol (GGD, adviseur Team Preventie & Gezondheid)
 • Ans Borst (GGD, adviseur Team Preventie & Gezondheid)
 • Adriënne van den Bosch (Coördinator Leefstijl, Zorroo)
 • Ingeborg van Beurden (Projectleider Rookvrij Amphia)
 • Monique Klerkx (Verloskundige, directeur Annature)
 • Sanne Hammer (Kinder-longarts Amphia, ambassadeur Rookvrije Generatie)
 • Dominiek Rutters (Programmamanager ViZ tot 1-11-2018)
 • Petra Oudelenferink (Programmamanager ViZ vanaf 1-11-2018

Bestanden

Projectbegeleiding

Dominiek Rutters

Programmamanager ViZ

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda