Multiprobleem aanpak voor kwetsbare burgers

Iedere huisarts kent wel een paar patiënten die extreem vaak de huisartspraktijk en ander zorg- en welzijnsinstanties bezoeken. De zorgvraag en slechte(re) gezondheid van deze mensen wordt mede veroorzaakt door sociale en financiële problemen. Veel van deze mensen zijn eenzaam, hebben geen netwerk van mantelzorgers, zijn sociaal geïsoleerd, hebben geen werk.

Dit kan leiden tot psychische problemen, gebruik van alcohol en/of drugs en een overmatig gebruik van de (huisartsen)zorg. De risico’s op langdurige opnames in de 2e lijn, bezoeken aan de SEH en gebruik van medicatie en daarmee ook de bijbehorende zorgkosten is voor deze populatie het hoogst. Voor deze groep mensen is een intensievere begeleiding en maatwerk noodzakelijk.

In maart 2018 zijn de 16 huisartsen en het wijkteam uit Etten-Leur gestart met een maatwerk aanpak die ertoe leidt dat deze mensen uit hun negatieve spiraal getrokken worden: meer zelfredzaam, gezonder en gelukkiger.

Bestanden

Artikel De Eerstelijns, juni 2018

"Vrijwilligersbaan kan beter werken dan medicijnen"

Projectbegeleiding

Petra Oudelenferink

Communicatie

Marthe van Berkel

Projectleider Wijkteams en Integraal Werken

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda