Doelstelling

Toename gezondheid en welbevinden

De algemene gezondheid van de mensen in onze regio en de kwaliteit van leven, zoals zij die zelf ervaren, stijgt ten opzichte van nu. Het gaat hierbij om het welbevinden, het vermogen tot zelfmanagement (regie over eigen leven en gezondheidsvaardigheden), participatie in de maatschappij, over leefstijl en over de aan- of afwezigheid van fysieke beperkingen.

Verbetering kwaliteit van zorg

Ook het niveau van de gezondheidszorg stijgt. Voor de mensen uit onze regio neemt hierdoor de kans op de gewenste uitkomsten van zorg in termen van gezondheid en welbevinden toe. Het gaat hierbij om een verbetering van de effectiviteit, de efficiëntie, de tijdigheid, tevredenheid over en/of toegankelijkheid van de zorg.

Gelijke of lagere kosten

We leveren daarnaast een positieve bijdrage aan het drukken van de stijgende zorgkosten in onze regio (per financieringsbron, per ziekte / aandoening / doelgroep, per sector of volume). We zorgen er samen voor dat de mensen in onze regio zo lang mogelijk in goede gezondheid blijven met een goede kwaliteit van leven en dat de zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft.

accolade-verti

Mensgericht

Toename gezondheid en welbevinden

De algemene gezondheid van de mensen in onze regio en de kwaliteit van leven, zoals zij die zelf ervaren, stijgt ten opzichte van nu. Het gaat hierbij om het welbevinden, het vermogen tot zelfmanagement (regie over eigen leven en gezondheidsvaardigheden), participatie in de maatschappij, over leefstijl en over de aan- of afwezigheid van fysieke beperkingen.

Verbetering kwaliteit van zorg

Ook het niveau van de gezondheidszorg stijgt. Voor de mensen uit onze regio neemt hierdoor de kans op de gewenste uitkomsten van zorg in termen van gezondheid en welbevinden toe. Het gaat hierbij om een verbetering van de effectiviteit, de efficiëntie, de tijdigheid, tevredenheid over en/of toegankelijkheid van de zorg.

Gelijke of lagere kosten

We leveren daarnaast een positieve bijdrage aan het drukken van de stijgende zorgkosten in onze regio (per financieringsbron, per ziekte / aandoening / doelgroep, per sector of volume). We zorgen er samen voor dat de mensen in onze regio zo lang mogelijk in goede gezondheid blijven met een goede kwaliteit van leven en dat de zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft.

accolade-horizonti

Mensgericht

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda