Beweging naar gezondheid en welbevinden

Stakeholders ambassadeurs ViZ

Het omarmen van onze regionale ambitie en uitgangspunten vormt het vertrekpunt van een gezamenlijk traject in de regio. Dit gezamenlijk referentiekader vormt de rode draad die ons in de regio met elkaar verbindt, de benzine voor de beweging die we in onze regio in gang willen zetten. De motor zijn wij samen en alles wat we doen. ‘Wij’ zijn alle stakeholders. De inzet van al onze organisaties is gericht op het ondersteunen van het proces tussen mens en zorgverlener en het realiseren van de benodigde randvoorwaarden. Want de as waar alles om draait is de mens, zijn of haar gezondheid en welbevinden. Zorg vindt plaats in de interactie tussen de mens en de professional.

Er is geen blauwdruk om deze ambitie waar te maken. We zullen het samen moeten ontdekken en er samen voor moeten gaan.”

Jan Frans Mutsaerts, voorzitter ViZ Tweet

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda