Analyse urgente schakels

Om de gezondheid van de mensen in onze regio en hun ervaren kwaliteit van leven te verhogen bij gelijke of lagere kosten per capita zoeken we continu naar mogelijkheden om de samenwerking tussen zorgverleners en –organisaties verder te verbeteren.
Waar zitten de grootste gezondheidsrisico’s en brandhaarden die we juist in samenhang met elkaar beter kunnen aanpakken? Waar zien zorgverleners uit de verschillende disciplines (eerste en tweede lijn) zelf mogelijkheden en kansen om de schakels naar elkaar te verbeteren?

De weg die we willen bewandelen

  1. Analyseren van regionale data over de grootste gezondheidsrisico’s van de inwoners van West-Brabant, de (ervaren) gezondheid & kwaliteit van leven en de prognose van de gezondheidsontwikkeling. Een dergelijke regioverkenning leidt tot mogelijke aanknopingspunten voor verdere ketensamenwerking (zie verder bij ‘Gezonde regionale organisatie’).
  2. Organiseren van een (of meerdere) dialoogtafel(s)/werkconferentie om vanuit de ervaren urgente knelpunten in zorg of gewenste verbeteringen tot nieuwe ketensamenwerkingen te komen.
  3. Regionale data-analyses gebruiken om de zorguitkomsten in de regio te monitoren, in termen van Triple Aim: 1) Stijging algemene gezondheid inwoners, 2) Betere kwaliteit van zorg, 3) Gelijke of lagere kosten per hoofd van de bevolking (zie verder bij ‘Gezonde regionale organisatie’).

Bestanden

Projectbegeleiding

Dominiek Rutters

Programmamanager

Marthe van Berkel

Projectleider Wijkteams en Integraal Werken

Karin Jansen

ViZ Coördinator Ouderenzorg

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda