Wij zijn Verbonden In Zorg met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren.

Uitgelicht

Op weg naar een gezonde regio via mensgerichte zorg

Met deze notitie hebben wij een nieuwe koers ingezet voor de gezamenlijke ontwikkeling van de zorg in de de regio Breda.

Vrijwilligersbaan kan soms beter helpen

Met dit citaat begint een artikel over het samenwerkingsprojectie Etten-Leur tussen het sociaal wijkteam en de 16 huisartsen uit deze gemeente

West-Brabant op de bres voor gezondheid en welzijn burgers

lees het verslag in woord en beeld van het symposium ‘Samen bouwen aan duurzame zorg’ (16-11-2017).

Film 'Anders denken, anders doen'

Uitnodiging aan het zorgveld om collectief anders te gaan denken en te gaan doen.

Bekijk hier de film

ViZ Ouderenzorg

ViZ Ouderenzorg kiest voor uniforme gestructureerde ondersteuning kwetsbare 75-plussers

Lees hier meer

Verbonden in Zorg is samen schakelen

Samen met de medewerkers van onze eerste en tweedelijns organisaties, de caresector, gemeenten en verzekeraars werken we aan een regio, waarin mensen in goede gezondheid met een hoge kwaliteit van leven zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en leven. We doen dat door met elkaar de kwaliteit van zorg steeds beter te maken en we zorgen er samen ook voor dat de zorg betaalbaar blijft.

Wij zijn Verbonden in Zorg

Onze regionale ambitie

Toename gezondheid en welbevinden

De algemene gezondheid van de mensen in onze regio en de kwaliteit van leven, zoals zij die zelf ervaren, stijgt ten opzichte van nu. Het gaat hierbij om het welbevinden, het vermogen tot zelfmanagement (regie over eigen leven en gezondheidsvaardigheden), participatie in de maatschappij, over leefstijl en over de aan- of afwezigheid van fysieke beperkingen.

Verbetering kwaliteit van zorg

Ook het niveau van de gezondheidszorg stijgt. Voor de mensen uit onze regio neemt hierdoor de kans op de gewenste uitkomsten van zorg in termen van gezondheid en welbevinden toe. Het gaat hierbij om een verbetering van de effectiviteit, de efficiëntie, de tijdigheid, tevredenheid over en/of toegankelijkheid van de zorg.

Gelijke of lagere kosten

We leveren daarnaast een positieve bijdrage aan het drukken van de stijgende zorgkosten in onze regio (per financieringsbron, per ziekte / aandoening / doelgroep, per sector of volume). We zorgen er samen voor dat de mensen in onze regio zo lang mogelijk in goede gezondheid blijven met een goede kwaliteit van leven en dat de zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft.

accolade-verti

Mensgericht

Toename gezondheid en welbevinden

De algemene gezondheid van de mensen in onze regio en de kwaliteit van leven, zoals zij die zelf ervaren, stijgt ten opzichte van nu. Het gaat hierbij om het welbevinden, het vermogen tot zelfmanagement (regie over eigen leven en gezondheidsvaardigheden), participatie in de maatschappij, over leefstijl en over de aan- of afwezigheid van fysieke beperkingen.

Verbetering kwaliteit van zorg

Ook het niveau van de gezondheidszorg stijgt. Voor de mensen uit onze regio neemt hierdoor de kans op de gewenste uitkomsten van zorg in termen van gezondheid en welbevinden toe. Het gaat hierbij om een verbetering van de effectiviteit, de efficiëntie, de tijdigheid, tevredenheid over en/of toegankelijkheid van de zorg.

Gelijke of lagere kosten

We leveren daarnaast een positieve bijdrage aan het drukken van de stijgende zorgkosten in onze regio (per financieringsbron, per ziekte / aandoening / doelgroep, per sector of volume). We zorgen er samen voor dat de mensen in onze regio zo lang mogelijk in goede gezondheid blijven met een goede kwaliteit van leven en dat de zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft.

accolade-horizonti

Mensgericht

ViZ is samen schakelen met focus op welzijn en kwaliteit van leven, zoals mensen die zelf definiëren

Regionaal samenwerkingsverband, regio Breda